Latest Blogposts

Het starten van een onderneming

We gaan er van uit dat u een goed idee heeft en er goed over na heeft gedacht of eigen baas zijn bij u en uw situatie past. Bespreek dit ook met andere mensen in uw omgeving. Onderzoek of er een markt is voor uw product of dienst.

Bedenk een naam (+eventueel een  logo) en check of deze nog beschikbaar is. Zowel bij de kamer van koophandel als online. (domeinnaam)

Als u gaat starten als ondernemer is het handig om eerst informatie in te winnen. Zoals bij  de belastingdienst en de kamer van koophandel want u heeft als ondernemer rechten maar ook plichten zoals het voeren van een administratie.

Maak van te voren een  financiëel overzicht met daarin het aantal uren of producten die u denkt te kunnen verkopen x de verkoopprijs. Denk ook aan de kosten zoals inkopen, investeringen, huur locatie, autokosten, telefoonkosten enz Begroot dit voor een maand of een jaar en kijk eens of er wat overblijft voor alle uren die u er in gaat steken?

Denk aan het maken of bestellen van visitekaartjes,  briefpapier, website en/ of nieuwsbrief.

Ook moet u nadenken over de rechtsvorm, is het free lance werk als bijverdienste of gaat u zich inschrijven bij de kamer van koophandel als eenmanszaak, VOF, BV, CV, maatschap of man-vrouw firma.

We gaan er in dit rapport vanuit dat u een eenmanszaak start. U bent de ondernemer eventueel met of zonder personeel. Een eenmanszaak is geen rechtspersoon u bent dus privé aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming.

U schrijft zich in bij de Kamer van koophandel en deze geeft automatisch uw gegevens door aan de belastingdienst. De belastingdienst stuurt u meestal binnen 2 weken een brief waarin zij uw registratie als ondernemer bevestigen. De belastingdienst bepaald of je BTW plichtig bent. Als dit zo is ontvangt u een btw nummer en een aangifte formulier voor de inkomstenbelasting. Het BTW nummer heb je nodig om BTW te kunnen betalen en ontvangen. Het BTW nummer moet je op al je facturen vermelden. Ook ontvangt u een inlogcode zodat u in kunt loggen op de site van de belastingdienst voor het doen van de  aangiftes.

Bent u BTW plichtig dan moet u BTW (omzet belasting) berekenen aan uw klanten of opdrachtgevers over de diensten of producten die u verkoopt. Deze BTW draagt u af aan de belastingdienst. Meestal is dit per kwartaal. De af te dragen BTW over bv januari t/m maart moet voor 30 april aangegeven en betaald zijn. U hebt hier dus één maand de tijd voor. Het algemene BTW tarief is 21%.  Het verlaagde tarief van 6% is voor etenswaren en voor sommige producten en diensten (www.belastingdienst.nl)

U opent een aparte bankrekening voor uw onderneming en gebruikt deze ook uitsluitend voor zakelijke transacties!! Geld voor privé zaken maakt u het beste een maal per maand over naar uw privé bank rekening. Dit om onnodig werk voor uzelf of uw boekhouder te voorkomen ook komt dit het financiële overzicht niet te goede.

Waaraan moet u voldoen om door de belastingdienst als zelfstandige te worden gezien die recht heeft op de zelfstandigenaftrek en andere voordelen:

-         Meer dan 1225 uur per jaar in uw onderneming werken.

-         Het is de bedoeling dat de onderneming rendabel is of wordt dus winst maakt of gaat maken.

-         De onderneming moet zelfstandig zijn u mag geen gezagsverhouding met uw klanten of bemiddelaars aangaan of te wel u bent de baas.

-         U dient meerdere opdrachtgevers te hebben (minimaal 3)

-         U dient 50% van uw werkbare uren te besteden aan uw onderneming.

 

VAR verklaring aanvragen:

Natuurlijke personen (eenmanszaak, ZZP-ers en VOF) kunnen  bij de belastingdienst een VAR verklaring aanvragen voor werkzaamheden die u zelf uitvoert voor 1 of meerdere opdrachtgevers. U bent niet verplicht om een VAR verklaring aan te vragen, maar uw opdrachtgevers kunnen hier om vragen. Zodat zij bewijs hebben dat u de werkzaamheden voor eigen rekening uitvoert en de opdrachtgever later niet verplicht kan worden om over uw werkzaamheden als nog loonbelasting af te dragen.

Als ondernemer moet u aangifte doen voor de inkomsten belasting. Dit is één maal per jaar eind maart. Pas op dat moment draagt u belasting af over de winst ( inkomsten minus  zakelijke kosten).

Van het geld wat u ontvangen heeft op de zakelijke rekening voor de facturen die u verstuurd heeft. Moet u de BTW afdragen, de onkosten betalen, uzelf onderhouden reserveren voor onvoorziene uitgaven of toekomstige investeringen. Maar ook reserveren voor de belasting. Wanneer u in loondienst bent houdt de werkgever maandelijks al een bedrag in van het salaris voor de inkomsten belasting en de premies volkverzekeringen. Als ondernemer moet u deze zelf afdragen op het moment dat u aangifte inkomsten belasting doet. Dit wordt berekend over de winst (omzet-kosten) Dit zal tussen de 30% en 40% zijn. Hou hier dus goed rekening mee!!! Het is raadzaam de 21% btw en daarna de 30% inkomstenbelasting apart te zetten op een (spaar)rekening waar u dan later de belasting van kan betalen.

Als startende ondernemer kan u recht hebben op startersaftrek (2123 euro) en zelfstandigenaftrek (7280 euro) dit bedrag mag u van de winst aftrekken voor dat u inkomsten belasting berekend. Er zijn nog meer aftrekposten waar u misschien recht op hebt zoals de mkb- winstvrijstelling. De kleinschaligheids aftrek of milieu investerings aftrek enz..

Het is belangrijk dit goed uit te (laten)zoeken anders betaalt u onnodig te veel belasting.

Bepaal voor uzelf of u voldoende cijfermatig inzicht hebt om de administratie zelf te doen en of u zich wil verdiepen in de fiscale voordelen en verplichtingen. Een BTW aangifte is niet moeilijk om te doen als u de inkopen en verkopen goed bijhoudt bv in Excel. Maar ook hier geld dat u er alleen met het doen van aangifte niet bent. Er zijn diverse fiscale regels waar u op moet letten zoals de KOR Kleine ondernemers regeling. Wat inhoudt dat wanneer u in een jaar minder dan 1883 euro btw moet afdragen u hiervan een deel mag behouden. (www.belastingdienst.nl)

Denk ook aan het maken of laten maken van algemene voorwaarden, waarin de belangrijkste verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden vermeld zijn. Ook aansprakelijkheid en eigendomsvoorbehoud. Zodat deze voorwaarden niet met iedere klant of opdracht gever opnieuw besproken en vastgelegd hoeven te worden. Zorg er voor dat de algemene voorwaarden redelijk zijn en goed te begrijpen voor zowel uzelf als uw klant of opdrachtgever. Deponeer uw algemene voorwaarden bij de kamer van koophandel dit kost 18 euro per jaar.

Ondernemersverzekeringen:

De aansprakelijkheidverzekering als u of uw product schade heeft veroorzaakt bij de klant of opdrachtgever, verzekering voor de inventaris auto, pand, voorraad enz, rechtsbijstand verzekering. En niet te vergeten de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als ondernemer bent u niet meer verzekerd zoals bij de werkgever en ontvangt u geen inkomsten als u ziek of gewond bent. Dit is een dure in ingewikkelde verzekering waar u zich goed over moet laten informeren. Ook kunt u zelf een deel van uw inkomsten opzij zetten om kleine gaten in uw inkomsten op te vangen. Zodat u misschien zelf de eerste 6 maanden op kan vangen. Dit scheelt veel premie. Maak een overzicht van uw vaste kosten en welk deel daarvan u echt niet meer kan betalen in geval van arbeidsongeschiktheid. Hiervoor kunt u zich dan verzekeren. Denk er ook over na of deze verzekering bv vijf jaar uit moet keren of tot uw 65ste. Groot verschil in premie! Misschien heeft u een partner die dan eventueel full time kan gaan werken? Probeer hier een goede balans in te vinden.


Meer over

0 reacties op “Het starten van een onderneming

Plaats een reactie


*