Monique Koolmees

3 december 2013

Voor je zelf beginnen – ik word ZZP’er

Het starten van je eigen onderneming

We gaan er van uit dat je een goed idee hebt en er goed over na hebt gedacht of eigen baas zijn bij jouw en jouw situatie past. Bespreek dit ook met andere mensen in je omgeving. Onderzoek of er een markt is voor je product of dienst.

Bedenk een naam (+eventueel een  logo) en check eerst of deze nog beschikbaar is, dit kan bij zowel bij de Kamer van Koophandel als online. (domeinnaam)

Als je gaat starten als ondernemer is het handig om eerst informatie in te winnen. Doe dit bij instanties zoals  de belastingdienst en de Kamer van Koophandel. Want je hebt als ondernemer rechten maar ook plichten, zoals het voeren van een administratie.

Maak van te voren een financieel overzicht met daarin het aantal uren of producten die je denkt te kunnen verkopen x de verkoopprijs. Denk aan de kosten zoals inkopen, investeringen, huur locatie, autokosten, telefoonkosten enz. Begroot dit voor een maand of een jaar en kijk eens of er wat overblijft voor alle uren die je er in gaat steken? Denk aan het maken of bestellen van visitekaartjes,  briefpapier, website en/ of nieuwsbrief. Verder moet je ook  nadenken over de rechtsvorm. Is het freelance werk als bijverdienste of ga jij je inschrijven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak, VOF, BV, CV, maatschap of man-vrouw firma.

Je Onderneming Inschrijven

Je schrijft de onderneming in bij de Kamer van Koophandel en deze geeft automatisch de gegevens door aan de belastingdienst. De belastingdienst stuurt je, meestal binnen 2 weken,  een brief waarin zij je registratie als ondernemer bevestigen.

BTW 

De belastingdienst bepaalt of je BTW plichtig bent. Als dit zo is ontvangt je een BTW nummer en een aangifte formulier voor de inkomstenbelasting. Het BTW nummer heb je nodig om BTW te kunnen betalen en ontvangen. Het BTW nummer moet je op al je facturen vermelden. Ook ontvang je een inlogcode zodat je kan inloggen op de site van de belastingdienst voor het doen van de aangiftes.

Ben je BTW plichtig dan moet je BTW (omzet belasting) berekenen aan de klanten of opdrachtgevers over de diensten of producten die je verkoopt. Deze BTW draag je af aan de belastingdienst. Meestal is dit per kwartaal. De af te dragen BTW over bijv.  januari t/m maart moet voor 30 april aangegeven en betaald zijn. Je hebt hiervoor dus één maand de tijd. Het algemene BTW tarief is 21%.  Het verlaagde tarief van 6% is voor etenswaren en voor sommige producten en diensten (www.belastingdienst.nl)

Open een aparte bankrekening voor de onderneming en gebruik deze ook uitsluitend voor zakelijke transacties!! Geld voor privé zaken maakt je het beste eenmaal per maand over naar de privé bankrekening. Hiermee voorkom je  onnodig werk voor jezelf of voor de boekhouder. Doe je dit niet, komt het je financiële overzicht niet ten goede.

Waaraan moet je voldoen om door de belastingdienst als zelfstandige te worden gezien die recht heeft op de zelfstandigenaftrek en andere voordelen:

  • Je moet meer dan 1225 uur per jaar in de onderneming werken.
  • Het is de bedoeling dat de onderneming rendabel is of wordt, dus winst maakt of gaat maken.
  • De onderneming moet zelfstandig zijn. Je mag geen gezagsverhouding met je klanten of bemiddelaars aangaan. Oftewel,  jij bent de baas.
  • De onderneming dient meerdere opdrachtgevers te hebben (minimaal 3)
  • De ondernemer dient 50% van de werkbare uren te besteden aan de onderneming.

Belastingaangiftes

Als ondernemer moet je aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Dit is één maal per jaar, eind maart. Pas op dat moment draag je belasting af over de winst ( inkomsten minus zakelijke kosten).

Van het geld dat je ontvangen hebt op de zakelijke rekening voor de facturen die je verstuurd hebt, moet je de BTW afdragen, de onkosten betalen, jezelf onderhouden, reserveren voor onvoorziene uitgaven of toekomstige investeringen. Maar ook reserveren voor de inkomstenbelasting. Wanneer je in loondienst bent houdt de werkgever maandelijks al een bedrag in van het salaris voor de inkomstenbelasting en de premies volkverzekeringen. Als ondernemer moet je deze zelf afdragen op het moment dat je aangifte inkomsten belasting doet. Dit wordt berekend over de winst (omzet-kosten) Dit zal tussen de 30% en 40% zijn. Houdt hier dus goed rekening mee!!! Het is raadzaam de 21% BTW en daarna de 30% inkomstenbelasting apart te zetten op een (spaar)rekening waar je dan later de belasting van kan betalen.

Startersaftrek

Als startende ondernemer kan je recht hebben op startersaftrek (€ 2.123,00) en zelfstandigenaftrek (€ 7.280,00).  Dit bedrag mag je van de winst aftrekken voordat je inkomstenbelasting berekent. Er zijn nog meer aftrekposten waar je misschien recht op hebt zoals de mkb- winstvrijstelling. De kleinschaligheidsaftrek of milieu investeringsaftrek enz.

Het is belangrijk dit goed uit te (laten)zoeken anders betaal je onnodig te veel belasting.

Bepaal voor jezelf of je voldoende cijfermatig inzicht hebt om de administratie zelf te doen en of je je wilt verdiepen in de fiscale voordelen en verplichtingen. Een BTW aangifte is niet moeilijk om te doen als je de inkopen en verkopen goed bijhoudt in bijv. Excel of in een online boekhoudprogramma. Maar ook hier geldt dat je er alleen met het doen van aangifte niet bent. Er zijn diverse fiscale regels waar je op moet letten zoals de KOR (Kleine ondernemers regeling). Dat houdt in dat wanneer je in een jaar minder dan € 1.883,00 BTW moet afdragen, je hiervan een deel mag behouden. (www.belastingdienst.nl)

Je Algemene Voorwaarden

Denk ook aan het maken of laten maken van algemene voorwaarden, waarin de belangrijkste verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden vermeld zijn. Maar ook aansprakelijkheid en eigendomsvoorbehoud zijn hierin opgenomen. Maak deze op zodat de voorwaarden niet met iedere klant of opdracht gever opnieuw besproken en vastgelegd hoeven te worden. Zorg er voor dat de algemene voorwaarden redelijk zijn én goed te begrijpen voor zowel jouzelf als jouw klant of opdrachtgever. Deponeer je algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel. De kosten hiervoor zijn € 18 ,00 per jaar.

Ondernemersverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering als jij of jouw product schade heeft veroorzaakt bij de klant of opdrachtgever, verzekering voor de inventaris auto, pand, voorraad enz., rechtsbijstand verzekering. En niet te vergeten de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als ondernemer ben je niet meer verzekerd zoals bij een werkgever en ontvang je geen inkomsten als je ziek of gewond bent. Dit is een dure in ingewikkelde verzekering waar jij  je goed over moet laten informeren. Ook kun je zelf een deel van de inkomsten opzij zetten om kleine gaten in de inkomsten op te vangen. Dit zodat je misschien zelf de eerste 6 maanden op kan vangen. Dit scheelt veel premie. Maak een overzicht van de vaste kosten en welk deel daarvan je echt niet meer kan betalen in geval van arbeidsongeschiktheid. Hiervoor kun jij je dan verzekeren. Denk er ook eens over na of deze verzekering bijv. vijf jaar uit moet keren of tot je 67ste. Een groot verschil in premie! Misschien heb je een partner die dan eventueel full time kan gaan werken? Probeer hier een goede balans in te vinden.

Main Sidebar

AANBEVOLEN LEESVOER!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *