Monique Koolmees

2 februari 2016

Wet DBA met model overeenkomst- “voorheen VAR – Verklaring”

Wet DBA met model overeenkomst

De wet DBA “Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties” deze nieuwe wetgeving gaat in per 1-2-2020

Als de opdrachtgever voorheen een VAR verklaring kon overleggen dan was hiermee bevestigd dat de opdrachtnemer zelfstandig onderneemt voor eigen risico. Dan was de opdrachtgever niet aansprakelijk voor  het betalen van loonbelasting en sociale premies.

De overheid wil schijnzelfstandigheid tegen gaan en beide partijen verantwoordelijk maken.

De Nieuwe werkwijze is het opstellen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Om vast te stellen dat het hier niet gaat om dienstverband maar om aanneming van werk of opdracht. Deze overeenkomst kan je zelf opstellen of je kan een model overeenkomst gebruiken van de site van de belastingdienst. Dit is niet verplicht!

Arbeidsovereenkomst:

De ene partij de werknemer verbindt zich in dienst van de andere partij de werkgever, tegen loon gedurende een zekere tijd arbeid te verrichten.

Belangrijke punten bij geen dienstbetrekking:

De gezagsverhouding 

De opdrachtgever mag geen leiding geven of toezicht houden op het werk!

De opdrachtnemer:

  • kan iemand anders het werk laten doen, maar blijft wel zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en de kwaliteit van het werk.
  • neemt zelf de eventuele klachten in behandeling.
  • neemt eventuele herstelkosten zijn voor
  • loopt het bedrijfsrisico.
  • gebruikt zijn eigen gereedschap.
  • is zichtbaar naar de buitenwereld maakt actief reclame, heeft eigen visitekaartjes enz
  • krijgt niet doorbetaald bij ziekte
  • voert het werk zelfstandig en naar eigen inzicht uit.

De belastingdienst kan wel controleren maar geeft geen boetes tot 1 juli 2018. Alleen als er sprake is van kwade opzet. De belastingdienst gaat de naleving van de DBA vanaf 1 juli 2018 ook in minderernstige situaties handhaven!

Maar het is goed om de werkwijze eens te bespreken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer als er onduidelijkheden zijn over de gezagsverhouding.

 

Main Sidebar

AANBEVOLEN LEESVOER!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *